Wethouder Marco Verloop

Portret Marco Verloop

Marco Verloop is namens de SGP wethouder in Veenendaal. Hij zet zich onder andere in voor een steviger economische positie.

Portefeuille

Marco Verloop is verantwoordelijk voor: financiƫn en control / belastingen, bedrijfsvoering / intergemeentelijke dienstverlening, control sociaal domein / decentralisaties, economie, vastgoed- en accommodatiebeleid, werkgeversdienstverlening en revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand.

Plaatsvervanger: wethouder Arianne Hollander

Bezoldigde functies namens de gemeente

  • Commissaris OVO Beheer B.V. (de bezoldiging vloeit volledig terug naar de gemeentekas)

Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
  • Aandeelhouder Vitens
  • Lid Algemeen bestuur IW4

Bezoldigde functies buiten het gemeentebestuur

  • Raad van Toezicht RMU
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)
  • Lid Raad van Toezicht Christelijk Onderwijs Groep (COG)

Contact met Marco Verloop

Heeft u een vraag aan Marco Verloop. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.