Wethouder Marco Verloop

Marco Verloop is namens de SGP wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor FinanciĆ«n, bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Portefeuille

Marco Verloop is verantwoordelijk voor:

 • FinanciĆ«n en control
 • Control sociaal domein
 • Informatiesamenleving/digitalisering/ICT
 • Energietransitie/circulaire economie/duurzaamheid/milieu
 • Onderwijs
 • Privacy
 • Vastgoed- en accommodatiebeleid
 • Bedrijfsvoering
 • Energieneutraal 2035
 • ICT
 • Integrale visie sociaal domein
 • Wijkwethouder Zuid

Plaatsvervanger: Dylan Lochtenberg

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • aandeelhouder BNG
 • aandeelhouder Vitens
 • commissaris OVO
 • aandeelhouder ACV
 • lid AB IW4
 • lid AB AVU

Bezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)
 • Lid Raad van Toezicht Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Contact met Marco Verloop

Heeft u een vraag aan Marco Verloop. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.