Wethouder Engbert Stroobosscher

Portret wethouder Engbert Stroobosscher

Engbert Stroobosscher is namens de ChristenUnie wethouder in Veenendaal. Hij zet zich onder andere in voor nieuwbouwprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Portefeuille

Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor:

ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid 

 • stadsbeheer 
 • verkeer en vervoer  
 • parkeren
 • sport
 • centrumco√∂rdinatie 
 • Winkelstad Veenendaal
 • detailhandelsvisie
 • hoogspanningslijn
 • invoering Omgevingswet 
 • grondzaken en grondexploitatie 
 • ruimtelijke projecten
 • wijkwethouder Zuid

Plaatsvervanger: wethouder Marco Verloop

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • commissaris OVO

Contact met Engbert Stroobosscher

Heeft u een vraag aan Engbert Stroobosscher. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.