Wethouder Dylan Lochtenberg

Dylan Lochtenberg is namens de VVD wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor economie en werk.

Portefeuille

Dylan Lochtenberg is verantwoordelijk voor:

 • economie
 • Winkelstad Veenendaal
 • parkeren
 • Werk en Inkomen
 • co√∂rdinatie nieuwkomers
 • cultuur en recreatie
 • evenementen
 • vitale winkelstad
 • Wijkwethouder Oost en Centrum

Plaatsvervanger: Engbert Stroobosscher

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Lid AB IW4
 • Lid AB recreatieschap
 • Commissaris OVO

Contact met Dylan Lochtenberg

Heeft u een vraag aan Dylan Lochtenberg. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.