Wethouder Dylan Lochtenberg

Dylan Lochtenberg is namens de VVD wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor economie en werk.

Portefeuille

Dylan Lochtenberg is verantwoordelijk voor:

  • Economie
  • Winkelstad Veenendaal
  • Parkeren
  • Werk en Inkomen
  • Co√∂rdinatie nieuwkomers
  • Cultuur, toerisme en recreatie
  • Evenementen
  • Bestuursstijl
  • Wijkwethouder Oost en Centrum

Plaatsvervanger: Engbert Stroobosscher

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Lid AB IW4
 • Lid AB recreatieschap

Contact met Dylan Lochtenberg

Heeft u een vraag aan Dylan Lochtenberg. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.