Wethouder Arianne Hollander

Portret wethouder Arianne Hollander

Arianne Hollander is wethouder namens de VVD. Zij richt zich de komende collegeperiode onder andere op participatie en invoering van de Omgevingswet.

Portefeuille

Arianne Hollander is verantwoordelijk voor: invoering Omgevingswet, participatie werk en inkomen, co√∂rdinatie nieuwkomers, wijkgericht werken, grondzaken en grondexploitatie, ruimtelijke projecten, kunst en cultuur / recreatie en toerisme en koopzondag.

Plaatsvervanger: wethouder Engbert Stroobosscher

Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Aandeelhouder Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost
  • Lid van de Raad van Toezicht van de stichting MooiSticht
  • Lid Algemeen Bestuur IW4
  • Aandeelhouder ACV
  • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur  Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • lid Algemeen Bestuur Afval Verwijdering Utrecht
  • Bestuurslid Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt.
  • Bestuurslid Regionaal Werkbedrijf
  • Lid van de VGN-commissie Werk & Inkomen
  • Lid Werkkamer

Contact met Arianne Hollander

Heeft u een vraag aan Arianne Hollander. Dan kunt u haar op de volgende manieren bereiken.