Burgemeester Piet Zoon

Portret Piet Zoon

Piet Zoon is sinds 21 september 2017 waarnemend burgemeester van Veenendaal.

Portefeuille

De burgemeester is verantwoordelijk voor: bestuurlijke organisatie, algemeen bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, communicatie, voorlichting en media(beleid), intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)veiligheidsbeleid / (regionale)veiligheid / openbare orde, brandweer en crisisbeheersingpromotie, horeca en representatie.

Plaatsvervanger: wethouder Engbert Stroobosscher

Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Lid AB en DB Regio Foodvalley
  • Lid AB VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie  bedrijfsvoering en financien VeiligheidsRegio Utrecht

Bezoldigde nevenfuncties

  • Lid stuurgroep IJssel en Bestuurlijk Platform Rijn namens Overijssel/Gelderland

Contact met de burgemeester

Heeft u een vraag aan burgemeester Piet Zoon. Dan kunt u die stellen via het bestuurssecretariaat.