Burgemeester Wouter Kolff

Portret burgemeester Wouter Kolff

Wouter Kolff is sinds november 2012 burgemeester van Veenendaal. Daarvoor was hij wethouder in Nieuwegein.

Portefeuille

Wouter Kolff is verantwoordelijk voor: bestuurlijke organisatie, algemeen bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, communicatie, voorlichting en media(beleid), intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)veiligheidsbeleid / (regionale)veiligheid / openbare orde, brandweer en crisisbeheersingpromotie, horeca en representatie.

Plaatsvervanger: wethouder Engbert Stroobosscher

Onbezoldigde nevenfuncties vanwege het burgemeesterschap

 • Vice-voorzitter DB Regio FoodValley
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Utrecht-Oost
 • Taskforce georganiseerde criminaliteit Midden-Nederland
 • Lid AB Veiligheids Regio Utrecht (VRU)
 • Lid financiële adviescommissie VRU
 • Lid stuurgroep FrisValley
 • Ambassadeur Stichting Samen voor Veenendaal
 • Ambassadeur van VPTZ Berkenstein (Hospice Veenendaal)
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Promotie Veenendaal
 • Lid Comité van aanbeveling Genootschap Cultuurvallei
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Zikna
 • Beschermheer Harmonie Caecilia
 • Beschermheer Cuneralezing
 • Lid Comité van aanbeveling Klassiek aan de Rijn

Overige onbezoldigde functies

 • Voorzitter VVD Regio Midden-Nederland (provincies Utrecht en Flevoland)
 • Vice-voorzitter Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nationaal Ouderenfonds
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
 • Vice-voorzitter Familievereniging Kolff
 • Voorzitter Financiële Advies Commissie van het Utrechtsch Studenten Corps (USC)
 • Directeur/eigenaar van Hol & Ding Kolff Holding B.V.

Contact met Wouter Kolff

Heeft u een vraag aan Wouter Kolff. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.