Samenstelling college van b&w

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied. De burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris stellen zich aan u voor.

Raadsprogramma 'Iedereen doet mee'

In het raadsprogramma beschrijven raad en college wat ze willen bereiken in deze bestuursperiode.