Rioolheffing

Er zijn twee soorten rioolheffing. U betaalt rioolaansluitrecht als u op 1 januari eigenaar bent van een woning die op het gemeenteriool is aangesloten. Als huurder of gebruiker van een pand (bijvoorbeeld een woning of bedrijf) betaalt u voor het afvoeren van uw afvalwater via het gemeentelijk riool.

Afvoerrecht terugkrijgen bij verhuizing

Als u in de loop van het jaar alleen komt te wonen of verhuist naar een andere gemeente, krijgt u een deel van het rioolafvoerrecht terug van de gemeente Veenendaal. Dit gaat automatisch.

Het rioolaansluitrecht wordt nooit verminderd. U betaalt dat voor een heel jaar.

Tarieven rioolheffing
Gebruik Kosten
Eigenaar woning 62,40
Gebruiker woning 31,20
Gebruiker niet-woning 312,00

Belastingaanslag betalen

Betaal uw belastingaanslag in tien termijnen en vraag automatische incasso aan. U kunt ook via internetbankieren betalen.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken.

Kwijtschelding aanvragen

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding.