Rioolaansluiting aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel of wilt u een extra aansluiting omdat een pand wordt opgesplitst? Dan kunt u een rioolaansluiting aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

Voeg een kaart (liefst 1:500) met de ingetekende gegevens voor de aansluiting bij de aanvraag. U kunt telefonisch een basiskaart van het perceel opvragen bij de gemeente.

Wilt u vooraf overleg om de situatie en uw wensen te bespreken? Maak dan telefonisch een afspraak via (0318) 538 538.

Op eigen terrein zelf riool aanleggen

De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf de perceelgrens van uw terrein. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. Let op: u bent verplicht hemelwater en vuil water te scheiden in twee afzonderlijke leidingen.

Kosten

U betaalt de totale kosten van de aansluiting op het rioolstelsel, zowel op uw eigen terrein als voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. De prijs is afhankelijk van de situatie. Van de gemeente krijgt u een kostenopgave voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. Stuur deze getekend aan ons terug.

Naast de aansluitkosten betaalt u € 167,10 voor de behandeling van de aanvraag.

Vervolg procedure

Na maximaal acht weken weken ontvangt u van de gemeente in een besluit de aansluitvergunning.

De aannemer die in opdracht van de gemeente de aansluiting maakt, neemt vervolgens contact met u op. Samen maakt u een afspraak voor het realiseren van de aansluiting.

Container plaatsen op de openbare weg

Plaatst u bijvoorbeeld een container, steiger of bouwkraan op de weg, vanwege werkzaamheden? Vraag twee weken vooraf onlinel een ontheffing aan.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing. U hoeft uw verhuizing niet door te geven in de gemeente die u verlaat.