Reclamebelasting

Ondernemers in de binnenstad en op alle bedrijventerreinen in Veenendaal betalen reclameheffing aan de gemeente. De opbrengst wordt naar rato verdeeld over de coöperatieve verenigingen Bedrijventerreinen en het Platform Binnenstadsmanagement. Kwijtschelding voor reclamebelasting is niet mogelijk.

Waarvoor betaalt u reclameheffing

Reclameheffing is een belasting op openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld logo's, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden.

Tarieven reclamebelasting
Afmeting reclame Tarief
Minder dan 0,5 vierkante meter 275,00
Van 0,5 tot 5 vierkante meter 549,00
Van 5 tot 20 vierkante meter 823,00
Van 20 tot 50 vierkante meter 1046,00
Van 50 tot 100 vierkante meter 1.127,00
Vanaf 100 vierkante meter en meer 1.208,00

Ondernemend Veenendaal

Via de website van Ondernemend Veenendaal houden de coöperatieve verenigingen u op de hoogte van alles wat voor ondernemers in Veenendaal interessant is.

Ondernemersloket voor vragen

Heeft u een vraag over ondernemen in Veenendaal? Stel deze aan één van onze accountmanagers van het ondernemersloket.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken.