Besluitenlijst college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleidsnota's en concrete plannen. 

De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst. Elke woensdag wordt de meest recente besluitenlijst gepubliceerd.

Besluitenlijst bekijken

Oudere besluitenlijsten bekijken

Bent u op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga dan naar het webarchief . U kunt zoeken op datum (vanaf 21-12-2012 tot nu) en op trefwoord. Of neem telefonisch contact op met het bestuurssecretariaat.

Gemeenteraad volgen

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad vergadert iedere maand.

Financieel beleid en strategische visie

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken.