Raadpleeg milieuvoorschriften bedrijven

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen en bodem. Via de internetmodule Activiteitenbesluit kunt u nagaan of u een vergunning of melding nodig heeft voor uw bedrijfsactiviteiten.

Via de AIM kunt u drie dingen doen:

  1. Achterhalen welk type bedrijf (A, B of C) u heeft en of u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebt.
  2. Bepalen welke artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor uw specifieke bedrijf van toepassing zijn.
  3. Een electronische melding indienen op basis van het advies dat u krijgt.

Uitleg activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Op de website van de Rijksoverheid vindt u gedetailleerde uitleg.

Bekendmakingen verleende vergunningen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer milieuvergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.