Woonurgentie aanvragen

Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.

Om deze aanvraag in te dienen, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • inschrijfnummer huiswaarts.nu

Afhankelijk van uw situatie moet u de volgende gegevens of documenten bij de aanvraag voegen:

  • gegevens van een contactpersoon die voor u de aanvraag indient
  • gegevens van uw huisarts/specialist
  • huurcontract (beschikking rechtbank bij claim van de woning)
  • convenant, samenlevingscontract, ouderschapsplan, vaststellingsovereenkomst (PDF, 12 KB)
  • financieel overzicht van uw huidige situatie
Kosten Woonurgentie
Urgentie aanvragen Kosten
In behandeling nemen van de aanvraag 50,80

Beoordeling van uw aanvraag

  1. U krijgt schriftelijk bericht wanneer uw aanvraag in behandeling wordt genomen en het verzoek om € 50,- aan ons over te maken.
  2. De secretaris van de commissie beoordeelt uw aanvraag. Zij bekijkt, eventueel in overleg met de woningcorporatie, uw reacties op het woningaanbod van Huiswaarts.nu en kan bij aanvragen met sociale en/of medische urgentie advies inwinnen bij een onafhankelijk adviesbureau.
  3. Binnen 2 weken na de vergadering van de commissie stuurt de secretaris het besluit.

Is uw aanvraag onvolledig, dan wordt u schriftelijk gevraagd de ontbrekende informatie binnen 30 dagen op te sturen.

Vragen over woonurgentie

Wij zijn per e-mail bereikbaar om uw vragen over woonurgentie te beantwoorden.

Urgentieregeling

Als u precies wilt weten hoe urgentie wordt beoordeeld en bepaald, kunt u de huisvestingsverordening raadplegen.

Huurwoning vinden in Veenendaal

De beschikbare huurwoningen in Veenendaal worden aangeboden via Huiswaarts. U kunt zich hier inschrijven als u op zoek bent.