Verplichte personeelsinzet aanbestedingen

Social Return On Investment (SROI) houdt in dat u bij een aanbesteding een deel van de aanneemsom gebruikt om mensen met een uitkering een baan of leerwerkplek te bieden voor de gegunde opdracht of voor andere opdrachten binnen uw organisatie.

SROI wordt toegepast bij opdrachten van de gemeente Veenendaal met een omvang van €200.000,- of meer (excl. BTW). Bij deze projecten moet u in principe 5% van de aanneemsom besteden aan SROI.

Bij opdrachten die zeer arbeidsextensief zijn, wordt de voorwaarde gesteld op 5% van de loonkosten van de opdracht. Ook bij kleine opdrachten mag SROI worden toegepast, maar dan is het geen verplichting.

Doelgroep SROI

  • Mensen met een bijstandsuitkering
  • Mensen met een SW-indicatie (sociale werkplaats)

Personen uit deze doelgroep kunnen worden ingezet binnen uw organisatie voor de gegunde opdracht, maar ook voor andere opdrachten binnen uw organisatie.

Beleid en toelichting

Contact inkoop

Meer informatie over SROI kunt u opvragen bij de afdeling Economie & Werk van de gemeente.

(0318) 538 538

Aanbestedingskalender

Voor het aankondigen van opdrachten maakt de gemeente gebruik van Tenderned. Op deze website kunt u zien welke aanbestedingen de gemeente heeft lopen.