WOB-verzoek indienen alleen schriftelijk

De gemeente maakt al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te doen. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie onder de Wob? Doe dan schriftelijk een Wob-verzoek.

Beschrijf in uw brief zo duidelijk mogelijk om welk onderwerp het gaat en welke informatie u zoekt. De gemeente kan uw verzoek dan sneller beantwoorden.

Welke informatie is al openbaar?

 • Publicatie vergunningen: ingediende en verleende vergunningen staan op de website overheid.nl
 • Belastinginformatie: Bijvoorbeeld de aanslag hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen via de digitale belastingbalie van de gemeente.
 • Bestemmingsplannen: In een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. De bestemmingsplannen zijn openbaar en online te vinden op de website ruimtelijke plannen.
 • Bodeminformatie: Een kaart met de opbouw van de bodem vindt u op de website van Omgevingsdienst Utrecht.
 • Collegebesluiten
 • Gemeentelijke regelgeving en beleid: de gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kunt u vinden op de website overheid.nl.
 • Kadaster: het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens. U kunt dit doen via de website van het Kadaster.
 • Kamer van Koophandel: bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn. U kunt dit doen via de website van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonsdossiers: stukken uit uw persoonlijk dossier (bijvoorbeeld uw bijstandsdossier of marktdossier) kunt u inzien. U kunt inzage vragen via het online formulier inzage persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens die over u in de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP) staan, kunt u inzien via de website mijn overheid.
 • Raadsbesluiten

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 4 weken en kan deze termijn verlengen met 4 weken. U krijgt een brief van de gemeente, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Toewijzing verzoek

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan krijgt u de informatie. U kunt een kopie krijgen van een document. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken in het gemeentehuis.

Wanneer wijst de gemeente uw verzoek af?

De gemeente mag niet alles openbaar maken. Het gaat dan om informatie over:

 • de veiligheid van Nederland
 • vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven

Soms is de informatie gedeeltelijk openbaar. Bepaalde stukken zijn dan onleesbaar gemaakt.

Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.