Verkiezing Europees Parlement

Op 23 mei zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

Het is de negende keer dat er verkiezingen zijn voor een rechtstreeks gekozen Europees Parlement, voor de zittingsperiode 2019-2024. De verkiezingen vinden plaats in de periode van 23 t/m 26 mei 2019. Tijdens de verkiezingen op 23 mei stemt u op een nationale politieke partij. In het Europees Parlement maken deze partijen deel uit van één van de acht Europese fracties. Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit maar op politieke kleur.

Het parlement heeft veel wetgevende bevoegdheden op uiteenlopende gebieden zoals landbouw, voedselveiligheid, milieu en de begroting. Er zitten 751 leden in het parlement. Lees meer over het Europees Parlement.

Voorwaarden om te mogen stemmen

  • u woont in de gemeente Veenendaal en staat daar op 9 april 2019 ingeschreven.
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land en u heeft via een Y32-verklaring aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen.
  • u bent op 23 mei 18 jaar of ouder.
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht door de rechter.