Stemmen met volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op 17 maart, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk? Dan kunt u iemand anders vragen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. U kunt iemand machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen of door een schriftelijke volmacht aan te vragen.

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. In het stemlokaal kunt u geen volmacht verlenen.

Onderhandse volmacht

Hoe werkt het:

  • Vul de achterkant van de stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten. 
  • U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Veenendaal woont. 
  • Dit kunt u doen tot aan de verkiezingsdag. 
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde uw paspoort of ID-kaart laten zien. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag ook een kopie op smartphone of tablet laten zien.
  • Gaat u toch zelf stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt de tot volmacht omgezette stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht

Hiervoor moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Dit kan in de volgende situaties:

  • De persoon die u wilt machtigen woont niet in Veenendaal (maar wel in Nederland)
  • U heeft nog geen stempas ontvangen en u kunt daarop ook niet wachten. De stempassen wordt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing toegezonden.
  • U heeft geen geldig paspoort of identiteitskaart. Bij het stemmen mag het identiteitsbewijs 5 jaar verlopen zijn.
Aanvraagformulier volmacht downloaden (pdf, 118 KB)

Download het aanvraagformulier volmacht. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Het ingevulde aanvraagformulier moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@veenendaal.nl of per post naar gemeente Veenendaal, Team Verkiezingen, postbus 1100, 3900 BC  Veenendaal. Of naar de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) ingeschreven stond.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. De gemachtigde krijgt daarna een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. 

Intrekken schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt uw stempas ongeldig verklaard. Het volgnummer van deze stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. U kunt dus niet zelf stemmen of een vervangende stempas aanvragen.

Maximaal 3 volmachten

De gemachtigde mag maximaal voor 3 anderen stemmen met een volmacht. De volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitgebracht worden. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. 

Kunt u niet zelf tekenen?

Als u niet zelf een handtekening kunt zetten, dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. In dat geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. 

Ronselen van volmachtstemmen

Het is verboden om stelselmatig kiezers te vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven (volmachten ronselen). Ook het omkopen van een kiezer door middel van een gift of een belofte id verboden, net als de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

Naar het overzicht