Stemmen op 23 mei

U kiest op 23 mei wie er vanuit Nederland in het Europees Parlement komt. U kunt in ieder stembureau in Veenendaal stemmen. Vergeet uw stempas en legitimatiebewijs niet.

Iemand voor u laten stemmen

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een onderhandse volmacht. U vult de achterkant van uw stempas in en zet uw handtekening. De persoon die voor u gaat stemmen moet de volmacht ook ondertekenen. Deze persoon moet in de gemeente Veenendaal wonen.

Wat moet de persoon die voor u gaat stemmen meenemen naar het stembureau:

  • De ingevulde stempas, door u allebei ondertekend;
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet, zolang het stembureau de informatie op uw identiteitsbewijs goed kan lezen;
  • Eigen stempas;
  • Eigen identiteitsbewijs.

Let op: Deze persoon kan alleen voor u stemmen, als hij zelf gaat stemmen. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen per verkiezing.

Pas verhuisd?

Als u net in Veenendaal woont,krijgt u waarschijnlijk van uw vorige gemeente een stempas. Hiermee kunt u niet in Veenendaal stemmen. Vraag in uw oude gemeente een kiezerspas aan. Dan kunt u in elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen. 

Hulp als u een lichamelijke beperking heeft

Volgens de Kieswet mag u alleen hulp krijgen bij het stemmen als u een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking heeft. Mensen met een geestelijke beperking of een taalachterstand mogen niet geholpen worden in het stemhokje. Buiten het stemhokje is het wél toegestaan om uitleg te geven, maar het uitbrengen van de stem moeten zij zelf doen.

Hulp aan kiezers met lichamelijke beperking

Heeft u vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig bij het stemmen? Dan kunt u deze krijgen van een lid van het stembureau of iemand die u zelf meeneemt. De hulp kan inhouden dat het stembiljet voor u wordt ingevuld. De voorzitter van het stembureau bekijkt of u hulp krijgt zoals volgens de Kieswet is toegestaan.

Iemand anders voor u laten stemmen als u geen handtekening kunt zetten

Kunt u geen handtekening zetten voor een onderhandse of een schriftelijke volmacht, maar wilt u wel dat iemand anders voor u gaat stemmen? Dan kunt u toch iemand machtigen als er op uw identiteitsbewijs de aantekening staat ‘niet in staat tot ondertekening’. 

Brailleboek stembureau Gemeentehuis

Bent u visueel beperkt en kunt u braille lezen? Dan kunt u in het stembureau in het gemeentehuis vragen om een brailleboek met kandidatenlijsten. In de andere stembureaus in Veenendaal is geen brailleboek aanwezig.