Stemmen met volmacht

U kunt iemand machtigen voor u te stemmen, als u op 23 mei niet zelf uw stem kunt uitbrengen. Vul daarvoor samen het machtigingsformulier in. De persoon die u machtigt krijgt van de gemeente een volmachtbewijs toegestuurd. Uw stempas wordt dan ongeldig. 

Aanvraagformulier volmacht (pdf, 242 KB)

Stuur het ingevulde formulier voor 20 mei 2019 aan gemeente Veenendaal via  of per post ter attentie van Team Verkiezingen, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Voorwaarden voor volmachtiging

  • U kunt alleen een volmachtbewijs aanvragen in Veenendaal, als u staat ingeschreven als inwoner van Veenendaal op 9 april;
  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd;
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, mag u vervolgens zelf niet meer stemmen;
  • Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.