Tegemoetkoming planschade aanvragen

Als u inkomsten misloopt of uw woning wordt minder waard door een wijziging van een bestemmingsplan of de verlening van vrijstelling van een bestemmingsplan, heeft u mogelijk planschade. Bij de gemeente kunt u online een tegemoetkoming in de planschade aanvragen.

Tegemoetkoming planschade aanvragen

Bijlagen bij uw aanvraag:

  • een kopie van het eigendomsbewijs of contract economische overdracht
  • alle schriftelijke bewijzen of foto’s die uw claim ondersteunen;
  • de laatste Woz beschikking

Wanneer komt u niet in aanmerking voor planschade

Als u kon weten dat er plannen waren om in de omgeving iets te veranderen, krijgt u geen tegemoetkoming planschade. Vraag altijd voor u een huis koopt naar het bestemmingsplan.

Hoe behandelen we uw aanvraag?

  1. De gemeente vraagt een gespecialiseerd bureau om te onderzoeken of u schade hebt en hoe groot die schade is. 
  2. Het bureau beoordeelt uw situatie en  wat de invloed is op de waarde van uw woning. 
  3. Het bureau brengt een conceptadvies uit. 
  4. Op dit advies kunt u reageren. De gemeente kan ook op het advies reageren. De commissie verwerkt de reacties tot een definitief advies en biedt het advies aan de gemeente aan. 
  5. De gemeente neemt een beslissing. De gemeente mag afwijken van het advies, maar moet dan wel kunnen uitleggen waarom.

Kosten

Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u € 300,-. 

  • Hou er rekening mee dat het gaat om een tegemoetkoming in de schade. Minimaal 2% van de waarde van de woning geldt als eigen risico. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het schadebedrag.