Tegemoetkoming planschade aanvragen

Het kan zijn dat u inkomsten misloopt of dat uw woning minder waard wordt door een besluit van de gemeente. Het kan gaan om een wijziging van een bestemmingsplan of de verlening van vrijstelling van een bestemmingsplan. U heeft dan mogelijk planschade. Bij de gemeente kunt u online een tegemoetkoming in de planschade aanvragen.

Tegemoetkoming planschade aanvragen

Dit heeft u nodig voor uw aanvraag:

  • Een kopie van het eigendomsbewijs of contract economische overdracht
  • Alle schriftelijke bewijzen of foto’s die uw claim ondersteunen;
  • Uw laatste WOZ-beschikking

Wanneer komt u niet in aanmerking voor planschade

Als u kon weten dat er plannen waren om iets te veranderen in de omgeving, krijgt u geen tegemoetkoming planschade. Vraag altijd voor u een huis koopt naar het bestemmingsplan.

Hoe behandelen we uw aanvraag?

  1. De gemeente vraagt een gespecialiseerd bureau om te onderzoeken of u schade hebt en hoe groot die schade is 
  2. Het bureau beoordeelt uw situatie en  wat de invloed is op de waarde van uw woning
  3. Het bureau brengt een conceptadvies uit
  4. Op dit advies kunt u reageren. De gemeente kan ook op het advies reageren.
  5. De commissie verwerkt de reacties tot een definitief advies en biedt het advies aan de gemeente aan
  6. De gemeente neemt een beslissing. De gemeente mag afwijken van het advies, maar moet dan wel kunnen uitleggen waarom

Kosten van een aanvraag

Hou er rekening mee dat het gaat om een tegemoetkoming in de schade. Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u € 300,-. 

Minimaal 2% van de waarde van de woning geldt als eigen risico. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het schadebedrag.