Ondersteuningsverklaring afleggen op afspraak

Van maandag 4 januari tot en met maandag 1 februari kunt u langskomen in het gemeentehuis voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring. U geeft hiermee aan dat u een partij steunt die voor het eerst deelneemt aan de verkiezing voor de Tweede Kamer. Maak eerst online een afspraak.

Afspraak ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring krijgt u van de politieke groepering die u wilt steunen. Vergeet niet om naast de ingevulde ondersteuningsverklaring uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak. U ondertekent het formulier aan de balie in het gemeentehuis. Als de medewerker uw ondersteuning heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij.

Voorwaarden

  • U mag maar één ondersteuningsverklaring per persoon afleggen.
  • U moet in Veenendaal staan ingeschreven als kiesgerechtigde.

Meer informatie over ondersteuningsverklaring

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing moeten ondersteuningsverklaringen in leveren. In een ondersteuningsverklaring verklaart een kiesgerechtigde schriftelijk dat hij de deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. 

Aanvullingen op 3 en 4 februari

Op woensdag 3 februari en donderdag 4 februari tussen 9.00 en 17.00 uur is er een mogelijkheid voor het herstellen van een verzuim aan de balie. Dat verzuim kan zijn dat een nieuwe partij te weinig ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Maak hiervoor vooraf een afspraak.