Waar kunt u stemmen?

Met deze stempassen kunt u in ieder stembureau in Veenendaal stemmen voor de Provinciale Staten van Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe. U kunt op 36 locaties in Veenendaal uw stem uitbrengen. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet niet uw stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen. Anders kunt u niet stemmen.

Locaties stembureaus
Nummer stembureau Locatie Adres
1 Dienstencentrum Duivenwal Duivenwal 1
2 Wijkcentrum Panorama De Tinneweide 144A
3 Hollandia Staete Hollandia 1
4 Woon- en Zorgcentrum De Engelenburgh Kerkewijk 77
5 Zaal Apostolisch Genootschap Goudmos 2
6 Vergaderzaal Het Trefpunt Dennenlaan 5
7 Basisschool de Ceder Larikslaan 1A
8 Gebouw Groenhof Karel Fabritiusstraat 3
9 Patrimoniumschool Patrimoniumlaan 1
10 School JUUL Gerard Terborchstraat 21
11 School Het Baken I 't Kofschip 2
12 WereldKidz Achtbaan 't Kofschip 6
13 School Het Baken II De Reede 71
14 Ichthus College Vondellaan 4
15 School De Schakel Langelaar 24
16 Johannes Calvijnschool Geerseweg 2
17 Buurthuis ’t Turfke Zonnebloemstraat 1
18 School Max Vendelseweg 30
19 Rehobothschool Koninginnelaan 46
20 Zorgcentrum 't Boveneind Prins Bernhardlaan 116
21 Wijkcentrum Aller Erf Ronde Erf 88
22 Overslag Ronde Erf 6
23 Dienstencentrum Kleine Beer Poolster 162
24 Buurthuis De Driehoek Zuiderkruis 742
25 Westerkerk Goudvink 2
26 School De Grondtoon (hoofdgebouw) Componistensingel 26
27 School De Burcht Margaretha Turnorlaan 5
28 School WereldKidz Mozaïek Margaretha Turnorlaan 7
29 Brede Wijkvoorziening 't SpeelKwartier Ruiterijweg 1
30 Gemeentehuis Raadhuisplein 1
31 Ontmoetingshuis Spiesheem 54
32 Verpleegtehuis De Meent (10.00 tot 12.00 uur) Grote Beer 10
33 Sportcentrum De Vallei Sportlaan 3
34 i-centrum Veenendaal-oost Van Essenlaan 1
35 Sporthal West Veenslag 70
36 Rehobothschool Koninginnelaan 46
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel.