Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Heeft u schade en vindt u dat die door de gemeente is veroorzaakt? Dan kunt u aan de gemeente het schadebedrag terugvragen. U stelt dan de gemeente aansprakelijk.

Schadevergoeding indienen

Meesturen met het schadeformulier

  • Een brief waarin u beschrijft wat er is gebeurd en waar het is gebeurd
  • De aankoopbon of factuur waarop staat wat het kostte om de schade te herstellen
  • Foto's van de situatie en de schade, als u die heeft

Voorwaarden voor een schademelding

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade. Dit doet u door te bewijzen dat:

  • De situatie op de locatie gevaarlijk is
  • De gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen
  • De opgelopen schade een direct gevolg is van die gevaarlijke situatie of van het verwijtbaar handelen of nalatigheid van de gemeente

U kunt uw verhaal bewijzen met bijvoorbeeld foto’s van de schade, foto’s van de gevaarlijke situatie of een ondertekende getuigenverklaring.

Afhandeling melding

Meestal beoordeelt de gemeente uw schademelding zelf. Als het een ingewikkelde schade is, stuurt de gemeente uw melding door aan de verzekering.