Fraude met een uitkering melden

Denkt u dat iemand die in Veenendaal, Rhenen of Renswoude woont, fraudeert? Meld dit via het digitale formulier.

Bijstandsfraude melden

U kunt de melding anoniem doorgeven. Vul uw contactgegevens in op het formulier, als u een e-mail wilt krijgen dat uw melding is aangekomen.

Voorbeelden van fraude

 • niet doorgeven van een verandering van inkomen of vermogen;
 • niet doorgeven dat u gevangen zit;
 • niet doorgeven dat de gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating);
 • een vals adres opgeven.

Verloop fraudeonderzoek

 1. De gemeente verzamelt eerst informatie en heeft een gesprek met de persoon die mogelijk fraudeert.
 2. Na een huisbezoek, start de gemeente een onderzoek.
 3. Fraudeert iemand al lang en voor meer dan € 50.000, dan volgt er een strafrechtelijk onderzoek door de sociale recherche.

Gevolgen voor de fraudeur

Als de gemeente uitkeringsfraude vaststelt, dan heeft dat altijd gevolgen. De gemeente kan:

 • (een deel van) de uitkering terugvorderen
 • de uitkering intrekken
 • een boete opleggen
 • aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fmeer dan € 50.000,00. De officier van justitie behandelt de zaak volgens het strafrecht en kan een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf opleggen. De gemeente vordert de (gezins)uitkering terug.