Dwangsom aanvragen of beroep instellen bij te late beslissing

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. U moet ons eerst laten weten dat de gemeente te laat beslist, dit heet in gebreke stellen.

Formulier dwangsom

Stuur het ingevulde formulier aan de gemeente Veenendaal. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

Wanneer stelt u de gemeente in gebreke?

Het kan gaan om:

  • Aanvragen van bijvoorbeeld vergunning, bijstand, Wmo-voorziening
  • Bezwaarschriften
  • Woo-verzoeken

Hoe verloopt een ingebrekestelling?

Als we het ingevulde formulier hebben ontvangen, heeft de gemeente nog 2 weken om een beslissing te nemen. Doet de gemeente dit niet, dan kunt u het volgende doen:

  • U hebt recht op een dwangsom voor elke dag na de beslistermijn waarop de gemeente geen beslissing heeft genomen:
    • De eerste 14 dagen is de dwangsom € 20,- per dag, de volgende 14 dagen € 30,- per dag en de overige dagen € 40,- per dag
    • U krijgt de dwangsom niet meer dan 42 dagen met een maximum van € 1.260,-
  • U kunt direct beroep instellen bij de rechtbank. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen 2 weken beslissen. Ook stelt de rechtbank een dwangsom vast voor het geval de gemeente niet binnen 2 weken beslist. De hoogte hiervan wordt bepaald door de rechter.

Verlengen beslistermijn

De gemeente kan de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaarschrift verlengen. U krijgt daarover altijd een brief. U hebt dan niet meteen recht op een dwangsom en u kunt niet direct beroep instellen.