West

De wijk West bestaat uit de buurten Pioniersbuurt, Componistenbuurt, Dichtersbuurt, Vogelbuurt en Schepenbuurt. Daarnaast liggen er de (kleine) buurten De Kooi en Hondzenelleboog. Ook de bedrijventerreinen De Faktorij en De Vendel behoren bij deze wijk.

Het wijkteam

Leden wijkteam West

Het wijkteam Veenendaal West bestaat uit een wijkmanager, een veiligheidsadviseur en een communicatieadviseur. Het wijkteam werkt aan het behoud en de verbetering van uw directe leefomgeving.

Voor bewoners en ondernemers in West is het Wijkteam Veenendaal West namens de gemeente het gezicht en eerste aanspreekpunt in de wijk. Het wijkteam weet wat er speelt in de wijk en buurten. We werken samen met bewoners, ondernemers en partners, zoals Veens Welzijn, de Politie, Veenendaalse Woningstichting en Patrimonium woonservice.

Bespreek jouw vraag, idee of initiatief met het Wijkteam.

Spreekuur

Eén ochtend per week heeft het wijkteam spreekuur voor inwoners. We behandelen onderwerpen uit het spreekuur als het kan nog diezelfde week in het wijkteam en zeten de acties uit. We zorgen voor een snelle afhandeling. Bij langdurige kwesties koppelen we de voortgang regelmatig terug naar inwoners. 

Initiatievenloket (Wijkteam en Veens Welzijn)

Het spreekuur in de wijk is ook gelijk het initiatievenloket. Bij bewonersinitiatieven gaat het erom wat bewoners en ondernemers zelf willen doen om hun omgeving, buurt of wijk te verbeteren. Zij moeten dit wel zelf regelen, organiseren en betalen. Het wijkteam ondersteunt bij het uitwerken en realiseren van hun initiatief.

Contact met het wijkteam

Kom langs! Of maak een afspraak.

Het spreekuur is iedere donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur in Dierenkampje Buitenzorg, Ruisseveen 17, Veenendaal
Stuur je e-mail aan wijkteam.west@veenendaal.nl
Bel wijkmanager Dirk Bok via 06 - 53 38 67 55

Bekijk het wijkplan

In het wijkplan staat wat de gemeente doet aan onderhoud en verbeteringen in de wijk tot december 2021. Het wijkteam zorgt ervoor dat de acties, die in het wijkplan staan, worden opgepakt en uitgevoerd. Bij de wijkprojecten werken we samen met andere afdelingen van de gemeente, denk aan Beheer & Projecten, Wijkservice, Veiligheid, Welzijn  en Toezicht & Handhaving. Ook werken we samen met een aantal vaste wijkpartners, zoals Veens Welzijn, de Politie, Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting. 

Meer burgerparticipatie 

We denken dat jij als bewoner of ondernemer in de wijk, het beste weet wat er speelt en leeft in de buurt. Je woont er immers of werkt er elke dag. We betrekken je vroegtijdig bij plannen en acties, zodat je kunt meedenken en meedoen. Jij kent de omgeving het best, weet wat kan verbeteren en hebt vaak ook wel een idee hoe dat kan worden aangepakt of voor de oplossing. We horen het graag.

Bewonersinitiatieven

Daarnaast krijg je volop ruimte om zelf ideeën te bedenken om situaties in de wijk of buurt te verbeteren en uit te voeren. Je kunt bij het wijkteam terecht als je een bewonersinitiatief wilt starten. Kom naar het initiatievenloket van het wijkteam, dan denken we met je mee en helpen je op weg om jouw idee te realiseren.

Corona-maatregelen

Vanwege de Corona-maatregelen is het op dit moment niet altijd mogelijk om op tijd met projecten te starten. Het kan dus zijn dat projecten uitlopen of dat projecten later worden opgestart. Corona heeft helaas invloed op de planning.