Contact in wijk West

De wijk West omvat de volgende buurten: Componistenbuurt, Pioniersbuurt, Vogelbuurt, Dichtersbuurt, Schepenbuurt, Stationswijk, Franse Gat en Salamander.

Wijkteam

Het wijkteam heeft iedere maand overleg over verbeteringen in de wijk en hoort graag van u wat er leeft in de wijk. Heeft u een idee voor leuk initiatief of een vraag over bijvoorbeeld overlast of de veiligheid in uw buurt? Neem dan contact op met de wijkmanager.

Contact met het wijkteam

  • Wijkmanager: Dirk Bok
  • Wijkboa: Mohammed El Gamoussi
  • Wijkagent: Anita van de Brug - Van Stijn, Korne Ulfkes, Ijzebrand Havinga

Bewonersorganisaties

De bewonersorganisatie zet zich in voor de belangen van de buurt. De organisatie streeft ernaar het wonen en leven in de buurt zo prettig mogelijk te maken. Hierbij werken ze samen met instanties die in de buurt actief zijn. In de wijk West zijn verschillende bewonersorganisaties actief:

Wijkcentra

In het wijkcentrum in uw wijk worden allerlei activiteiten georganiseerd. U kunt het wijkcentrum ook afhuren als u dat wilt. Via Veens vindt u informatie over wat er te doen is. In de wijk zijn twee buurthuizen en een activiteitencentrum:

  • Buurthuis Plein-Zuid, Colijnstraat 70 (ingang dr. De Visserstraat)
  • Activiteitencentrum De Egelantier, Rederijkers 1

Wijkwethouder

De wijkwethouder weet wat er leeft en houdt de belangen van uw wijk zo goed mogelijk in de gaten. Uw wijkwethouder is Engbert Stroobosscher.