Contact in wijk Oost

De wijk Oost bestaat uit Dragonder Noord, Dragonder Zuid, Dragonder Oost, Spitsbergen en in de toekomst drie verschillende deelgebieden die ieder een eigen sfeer en karakter hebben: Groenpoort (noord), Buurtstede (midden) en Veenderij (zuid).

Wijkteam Oost

Het wijkteam praat wekelijks over verbeteringen in de wijk en hoort graag van u wat er leeft in de wijk. Heeft u een idee voor leuk initiatief of een vraag over bijvoorbeeld overlast of de veiligheid in uw buurt? Neem dan contact op met de wijkmanager.

Contact met het wijkteam

  • Wijkmanager: Janneke Penterman
  • Wijkboa: Eric Bovendeerd
  • Wijkagent: Jos van Wingerden, Esmiralda Quint

Bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie zet zich in voor de belangen van de buurt. De organisatie streeft ernaar het wonen en leven in de buurt zo prettig mogelijk te maken. Hierbij werken ze samen met instanties die in de buurt actief zijn.

In Oost is de volgende bewonersorganisatie actief:

Wijkcentrum

In het wijkcentrum in uw wijk worden allerlei activiteiten georganiseerd. U kunt het wijkcentrum ook afhuren als u dat wilt. Via Veens vindt u informatie over wat er te doen is.

In de wijk staat het Ontmoetingshuis. Dit is een multifunctionele accommodatie voor onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, kerkelijke activiteiten en welzijn. Het is een plaats waar de bewoners van Veenendaal-oost elkaar ontmoeten.

Wijkwethouder

De wijkwethouder weet wat er leeft en houdt de belangen van uw wijk zo goed mogelijk in de gaten. Uw wijkwethouder is Martijn Beek.