Inspraak via cliëntenraad werk en inkomen

Met uw mening en ideeën over het bijstandsbeleid, minimabeleid en de uitvoering kunt u terecht bij de onafhankelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen. De cliëntenraad praat niet over individuele gevallen. Een klacht of bezwaar kunt u indienen bij de gemeente.

De Cliëntenraad vergadert iedere maand, maar niet in juli en augustus. U mag bij de vergaderingen zijn. Op de gemeentepagina in de Rijnpost leest u wanneer de Cliëntenraad vergadert.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester & wethouders over het minimabeleid en de uitvoering van de Participatiewet (bijstand).
  • Toetst het beleid
  • Doet voorstellen voor de verbetering van het gemeentelijk minimabeleid.
  • Signaleert knelpunten en bespreekt deze knelpunten tijdens vergaderingen met een deel van het gemeentebestuur en de afdeling Economie en Werk.
  • Geeft één keer per jaar een nieuwsbrief uit. Die krijgt u automatisch thuisgestuurd.