Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan online bezwaar maken. Als u de brief van de gemeente heeft gekregen, heeft u 6 weken de tijd.

Bezwaar maken

Wanneer is bezwaar mogelijk?

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning, Wmo-ondersteuning of bijstandsuitkering heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u te weinig naar werk zoekt.

Hoe behandelen we uw bezwaarschrift?

  1. Als een bezwaarschrift aan alle wettelijke eisen voldoet, neemt de gemeente het in behandeling.
  2. De gemeente vraagt advies aan de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie bekijkt de zaak opnieuw en adviseert de gemeente bij het nemen van een beslissing.
  3. Meestal nodigt de commissie u uit voor een hoorzitting. U kunt dan vertellen waarom u bezwaar maakt. Er wordt ook iemand namens de gemeente uitgenodigd.
  4. De commissie voor bezwaarschriften brengt achteraf een advies uit over de zaak. Dit advies en het verslag van de hoorzitting wordt aan de gemeente gestuurd.
  5. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing op het bezwaarschrift. Deze beslissing krijgt u thuis gestuurd samen met het advies van de commissie. Als de gemeente het advies van de commissie niet volgt, legt de gemeente dit uit in een brief.

Vergadering algemene bezwarencommissie bijwonen

De algemene bezwarencommissie van de gemeente heeft regelmatig hoorzittingen over binnengekomen bezwaren. De vergaderingen zijn openbaar en u mag erbij zijn. Wilt u weten wat er op de agenda staat? Bel de gemeente via (0318) 538 538 en vraag naar de secretaris van de bezwarencommissie.

Scroll de tabel om meer te zien
Vergaderschema 2018
datum, altijd om 18.30 uur Vergaderruimte
Maandag 12 november Frisiazaal
Maandag 3 december Frisiazaal

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeente blijft gelden, ookal is er bezwaar ingediend. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet voorlopige voorziening.