Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan online bezwaar maken. Als u de brief van de gemeente heeft gekregen, heeft u 6 weken de tijd.

Bezwaar maken tegen besluit

Wanneer is bezwaar mogelijk?

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning, Wmo-ondersteuning of bijstandsuitkering heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u te weinig naar werk zoekt.

Zo behandelen we uw bezwaarschrift

  1. Voldoet uw bezwaarschrift aan alle wettelijke eisen? Dan neemt het bestuursorgaan van de gemeente die het besluit heeft genomen uw bezwaarschrift in behandeling
  2. De gemeente vraagt advies aan de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie bekijkt de zaak opnieuw en adviseert het bestuursorgaan van de gemeente bij het nemen van een beslissing
  3. Meestal nodigt de commissie u uit voor een hoorzitting. U kunt dan vertellen waarom u bezwaar maakt. Er wordt ook iemand namens het bestuursorgaan van de gemeente uitgenodigd
  4. De commissie voor bezwaarschriften brengt daarna een advies uit over uw zaak. Dit advies en het verslag van de hoorzitting wordt aan de gemeente gestuurd
  5. Het bestuursorgaan van de gemeente neemt een beslissing op het bezwaarschrift. Deze beslissing krijgt u thuisgestuurd samen met het advies van de commissie. Als het bestuursorgaan van de gemeente het advies van de commissie niet volgt, legt zij dit uit in de brief.

Vergadering algemene bezwarencommissie bijwonen

De algemene bezwarencommissie van de gemeente houdt regelmatig hoorzittingen over binnengekomen bezwaren. De vergaderingen zijn openbaar tenzij de voorzitter van de commissie bepaalt dat dit niet mogelijk is vanwege een van de agendapunten.

Wilt u weten wat er op de agenda staat en of u als belangstellende bij de hoorzitting mag zijn? Bel de gemeente via (0318) 538 538 en vraag naar de secretaris van de bezwarencommissie.

Vergadering bezwarencommissie sociale zekerheid bijwonen

De bezwarencommissie sociale zekerheid van de gemeente heeft regelmatig hoorzittingen over binnengekomen bezwaren in het sociaal domein. De vergaderingen zijn over het algemeen vertrouwelijk. Dat houdt in dat u de zitting niet zomaar mag bijwonen. Als u als belangstellende toch de hoorzitting wil bijwonen dan moet u daar toestemming voor vragen.

Wilt u weten wat er op de agenda staat en of u als belangstellende bij de hoorzitting mag zijn? Bel de gemeente via (0318) 538 538 en vraag naar de secretaris van de bezwarencommissie.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een besluit van de gemeente blijft gelden ook al is er bezwaar ingediend. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet een voorlopige voorziening.