Aanmelden voor online onderzoeken gemeente

Wilt u uw mening geven over de dienstverlening van de gemeente? Meld u aan bij het burgerpanel van de gemeente Veenendaal.

Aanmelden burgerpanel

Meedoen aan het burgerpanel Veenendaal is vrijwillig. U kunt stoppen wanneer u wilt. U moet aan 2 voorwaarden voldoen:

  • U bent 16 jaar of ouder
  • U woont in Veenendaal

Wat verwachten we van u?

U krijgt ongeveer vier keer per jaar een e-mail met een link naar de vragenlijst op internet. De vragenlijst gaat iedere keer over iets anders. Als het onderzoek is afgerond, krijgt u een e-mail met de resultaten.

Privacy

Een onderzoeksbureau , Research2Evolve houdt de onderzoeken voor de gemeente. De gemeente krijgt nooit te zien welke antwoorden u heeft gegeven. Wij krijgen een verslag waarin alle antwoorden anoniem zijn verwerkt.

Het onderzoeksbureau gebruikt uw (persoons-)gegevens en antwoorden alleen voor de gemeente Veenendaal en niet voor andere (commerciƫle) doeleinden of organisaties.