Persoonsgebonden budget Wmo

Als u ondersteuning nodig heeft, wordt eerst gekeken of u gebruik kunt maken van de ondersteuning via een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Als dat niet mogelijk is, kunt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB) bespreken met een medewerker van het Wmo-loket. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een pgb

U komt niet zomaar in aanmerking voor een pgb. Daarvoor moet u kunnen uitleggen waarom de zorg die de gemeente heeft ingekocht niet geschikt is in uw situatie. Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent kunt u de mogelijkheden bespreken om een pgb aan te vragen.

Blijkt uit het gesprek met de Wmo-consulent dat een pgb voor u de geschikte oplossing is, dan moet u een budgetplan opstellen. In het budgetplan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welk tarief.

Met uw zorgverleners moet u vervolgens een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de SVB, zodat betaling van de facturen kan plaatsvinden. Op de website van de SVB vindt u zorgovereenkomsten die u kunt gebruiken.

Hoogte pgb

De gemeente maakt onderscheid in een pgb voor professionele ondersteuning (zorgverlener) en een pgb voor niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren). Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.

Pgb voor hulpmiddelen

Een pgb voor de aanschaf van een hulpmiddel is gebaseerd op de tarieven die de gemeente betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel duurder dan de pgb-vergoeding? Dan betaalt u de meerkosten zelf.

De gemeente betaalt het pgb voor hulpmiddelen rechtstreeks aan u uit.

SVB betaalt uw facturen

Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners niet meer zelf maar geeft u de SVB opdracht om uw zorgverleners te betalen. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Daarvoor dient u een declaratie in bij de SVB. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.

Contact Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank betaalt uw zorgaanbieders. Op de website van de SVB vindt u hierover veel informatie.

Bereikbaarheid Wmo-loket

Heeft u vragen over een Wmo-voorziening, neem telefonisch contact met ons op via (0318) 538 519 (dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur). U kunt ook aan het loket in het gemeentehuis terecht.

Openingstijden balie:
ma: gesloten
di: 9.00 - 13.00 uur
wo: 9.00 - 13.00 uur
do: 9.00 - 17.00 uur
vrij: 9.00 - 13.00 uur