Onroerende zaakbelasting

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijf) of bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerende zaakbelasting (ozb). Om te bepalen wie op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is/was, maakt de gemeente gebruik van informatie van onder meer het Kadaster, het bevolkingsregister en de Kamer van Koophandel.

Verrekening bij verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris deze belasting met de nieuwe eigenaar of huurder.

Tarieven OZB
Belastingsoort Percentage
Voor woningen Eigenarenbelasting 0,1056%
Voor niet-woningen Eigenarenbelasting 0,2244%
Voor niet-woningen Gebruikersbelasting 0,1792%

Heeft u nog geen aanslag OZB ontvangen?

Het is mogelijk dat er op uw aanslagbiljet géén OZB staat vermeld.

De reden hiervoor is dat u waarschijnlijk een bouwvergunning (t.b.v. nieuwbouw, verbouw, aanbouw of bijbouw) voor uw pand heeft aangevraagd die gereed is gemeld. Dit heeft meestal een waardeverandering tot gevolg. De gemeente heeft uw pand daarom voorlopig geblokkeerd voor de OZB-heffing en laat deze opnieuw door een taxatiebureau bekijken.

Zodra de juiste waarde bekend is, zult u de aanslag OZB voor uw pand alsnog ontvangen. Het kan ook zo zijn dat u alleen huurder bent van een woning. U ontvangt dan géén aanslag OZB.

Vraag?

Heeft u vragen over de OZB? Stel ze via het online formulier.

Belastingaanslag betalen

Betaal uw belastingaanslag in tien termijnen en vraag automatische incasso aan. U kunt ook betalen via internetbankieren.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken.

WOZ-waarde bepalen

In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand of grond is bepaald.