Over de site

Dit is de officiële website van de gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties voor verbeteringen? Opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Reageer via communicatie@veenendaal.nl. Wij pakken uw bericht direct op en laten u weten wat we doen met uw suggesties.

Op de pagina's van Veenendaal.nl staan ook links naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties. De gemeente Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Oude informatie via het webarchief

Bent u op zoek naar informatie die op de website heeft gestaan, gebruik dan ons webarchief . De formulieren werken niet vanuit het webarchief.

Wilt u in het archief zoeken, dan kan dat op twee manieren:

 • via de kalender in de grijze balk links; u kunt terug tot 21 december 2012.
 • via de zoekfunctie in de grijze balk kunt u zoeken op een trefwoord. U krijgt dan een overzicht van de pagina’s waarop dat trefwoord heeft gestaan. Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje. Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 december 2015.

Gemeente Veenendaal wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.veenendaal.nl (hoofdwebsite)
 2. https://gemeenteraad.veenendaal.nl
 3. https://gemeentearchief.veenendaal.nl
 4. https://www.brouwerspoort.nl
 5. https://loket.veenendaal.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk .
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Niet toegankelijke onderdelen

De volgende onderdelen van de website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

 • Webformulieren;
 • Digitale belastingbalie;
 • Sollicitatieformulier;
 • Archiefweb;
 • Digitaal gemeentearchief;
 • Gevonden en verloren voorwerpen;
 • PDF's.

De gemeente voert gesprekken met de leveranciers om ervoor te zorgen dat ook deze onderdelen binnen twee jaar voldoen aan de richtlijnen.

Ook de websites van partijen waaraan de gemeente werkzaamheden heeft uitbesteed voldoen nog niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om de websites van ACV, P1 en Bureau Minimaregelingen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via communicatie@veenendaal.nl of (0318) 538 538.

Onderzoek gebruik website

De gemeente Veenendaal gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het adres van uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Veenendaal een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie .

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.