Over de site

Dit is de officiële website van de gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties voor verbeteringen? Opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Reageer via communicatie@veenendaal.nl. Wij pakken uw bericht direct op en laten u weten wat we doen met uw suggesties.

Op de pagina's van Veenendaal.nl staan ook links naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties. De gemeente Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Oude informatie via het webarchief

Bent u op zoek naar informatie die op de website heeft gestaan, gebruik dan ons webarchief . De formulieren werken niet vanuit het webarchief.

Wilt u in het archief zoeken, dan kan dat op twee manieren:

 • via de kalender in de grijze balk links; u kunt terug tot 21 december 2012.
 • via de zoekfunctie in de grijze balk kunt u zoeken op een trefwoord. U krijgt dan een overzicht van de pagina’s waarop dat trefwoord heeft gestaan. Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje. Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 2 mei 2017.

Gemeente Veenendaal wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.veenendaal.nl (hoofdwebsite)
 2. https://gemeenteraad.veenendaal.nl
 3. https://gemeentearchief.veenendaal.nl
 4. https://www.brouwerspoort.nl
 5. https://www.nieuweenergieveenendaal.nl/
 6. https://www.voorpoort.nl/
 7. https://loket.veenendaal.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Niet toegankelijke onderdelen

De volgende onderdelen van de website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

De gemeente voert gesprekken met de leveranciers om ervoor te zorgen dat ook deze onderdelen binnen twee jaar voldoen aan de richtlijnen.

Ook de websites van partijen waaraan de gemeente werkzaamheden heeft uitbesteed voldoen nog niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om de websites van ACV , P1 en Bureau Minimaregelingen .

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via communicatie@veenendaal.nl of (0318) 538 538.

Responsible disclosure

Bij de Gemeente Veenendaal vinden wij de veiligheid van onze IT-systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek in één van onze IT-systemen zit.

Als u zo’n zwakke plek heeft gevonden, wilt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte stellen? Wij kunnen dan maatregelen nemen om de zwakke plekken in de beveiliging te herstellen. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

Wat moet u doen als u een zwakke plek ontdekt?

Stuur uw bevindingen in een e-mail aan beveiligingsincident@veenendaal.nl. Geef in uw e-mail voldoende informatie om het probleem te kunnen reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij ingewikkelde kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Het kan zijn dat wij contact met u opnemen, als voor ons niet goed duidelijk is wat de kwetsbaarheid precies betreft. 

Maak geen misbruik van het lek

Wij vragen u het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Wilt u het probleem niet met anderen delen? Ook vragen wij u alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen door de zwakke plek direct te wissen nadat het probleem is opgelost.

Onderzoek gebruik website

De gemeente Veenendaal gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het adres van uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Veenendaal een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie .

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.