Openbare bekendmakingen

De gemeente publiceert bekendmakingen van verordeningen, verkeersbesluiten en regelgeving via overheid.nl . Bekendmakingen van aangevraagde en verleende vergunningen vindt u op de gemeentepagina in de Rijnpost .

Vanaf 1 oktober publiceert de gemeente ook alle aangevraagde en verleende vergunningen via overheid.nl.

Via e-mail op de hoogte blijven

Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden van vastgestelde verordeningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en beleidsregels? Dat kan. Download de app of abonneer u gratis op alle bekendmakingen in uw buurt .

Veenendaal on ice

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben aan Stichting Veenendaal on Ice vergunning verleend voor het organiseren van de eerste editie van het evenement ‘Veenendaal on Ice’, dat plaats zal hebben op de locatie Stadsstrand in de periode van 15 december 2017 tot en met 6 januari 2018. 

Openingstijden en globale programmering

De ijsbaan zal gedurende de gehele periode dagelijks geopend zijn van 10.00 uur tot 21.00 uur. Met uitzondering van de zondagen. Alleen op zondag 17 december (koopzondag) zal de ijsbaan geopend zijn van 13.00 uur tot 21.00 uur. In de weekenden is de ijsbaan geopend tot 24.00 uur.

Door de horeca zullen met name in de weekenden in de avonduren evenementen met muziek worden georganiseerd. In principe zullen er op door-de-weekse dagen geen horeca-activiteiten plaatsvinden, later dan 21.00 uur, tenzij de ijsbaan voor een besloten party wordt afgehuurd.

Fietsenstalling 

Bezoekers van de ijsbaan kunnen gebruikmaken van de fietsenstalling aan de Wolweg. 

Opbouw en afbouw

Op 7 december zal de opbouw van de tent en ijsbaan beginnen. De ijsbaan opent op vrijdag 15 december om 18.00 uur voor publiek. 

Aan de kopse zijde van de Helling zullen een drietal parkeerplaatsen worden ingenomen ten behoeve van de ijsbaan. De overige parkeerplaatsen inclusief tenminste 1 invalidenparkeerplaats dienen te allen tijde beschikbaar te blijven voor regulier gebruik.

De afbouw vindt plaats van 8 januari 2018 tot en met 16 januari 2018. Op woensdag 17 januari 2018 wordt de gehele evenementenlocatie schoon opgeleverd.

Besluiten

De besluiten zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

Bevoegdheid burgemeester:

  • artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
  • artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

Bevoegdheid college van burgemeester en wethouders:

  • artikel 4:6, 2:10A en 2:6  van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2010;
  • tevens is toestemming verleend voor het innemen van 3 parkeerplaatsen aan de kopse kant van de helling.

Voor meer informatie en het volledige programma verwijzen wij naar de site van  www.sportserviceveenendaal.nl/veenendaal-on-ice/