Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft het nodig bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs of voor bepaalde registraties.

Aanvragen VOG via uw werkgever

Werkgevers kunnen een VOG aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Justis . Uw werkgever heeft hiervoor E-herkenning nodig. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat voor u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen.

VOG zelf aanvragen

Staat u ingeschreven bij de gemeente Veenendaal, dan kunt u aan de balie een VOG aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Neem de volgende documenten mee:

Meenemen voor aanvragen VOG

Kosten Verklaring omtrent gedrag
VOG aanvragen kosten
Verklaring omtrent eigen gedrag 41,30
Aanvraag via werkgever 33,85 (vooraf betalen via Ideal)

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

De gemeente controleert het formulier. Nadat de VOG betaald is, stuurt de gemeente het aanvraagformulier naar de Dienst Justis. Zij beoordelen de aanvraag. Binnen vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Regeling voor vrijwilligers

Vrijiwilligers die voor een organisatie werken met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dienst Justis

De Dienst Justis screent alle aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag. Bij deze dienst vindt u aanvraagformulieren voor verschillende procedures.