Zorgaanbieders Wmo met wie de gemeente een contract heeft

Als u van de gemeente een brief hebt gekregen dat u Wmo-ondersteuning krijgt, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. In het gesprek met de Wmo-consulent bepaalt u de zorgaanbieder. Bekijk de websites van de zorgaanbieders.

Individuele ondersteuning licht

Bij individuele ondersteuning licht worden taken overgenomen die u zelf niet meer kunt uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om structuur aanbrengen in uw huishouden, post afhandelen en een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden.

Individuele ondersteuning midden

U krijgt individuele ondersteuning midden als u bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke aandoening heeft, waardoor u toezicht nodig heeft. Deze ondersteuning is ook mogelijk bij praktische dingen, zoals opnieuw leren schrijven, onderhouden van relaties en structureren van uw huishouden.

Individuele ondersteuning zwaar

In complexe situaties, zoals ernstige gedragsstoornissen of een ziekte kunt u in aanmerking komen voor individuele ondersteuning, categorie zwaar.

Dagbesteding

Dagbesteding is speciaal bedoeld voor mensen tussen 18 en 67 jaar die niet gemakkelijk een baan vinden, omdat ze een beperking hebben. Dagbesteding moet leiden tot een passende vorm van meedoen in de maatschappij en waar mogelijk tot een (betaalde) baan of re-integratietraject.

Dagopvang

Dagopvang is bedoeld om anderen te ontmoeten en invulling te geven aan de dag. Het is ook bedoeld om mantelzorgers te ontlasten.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf op een andere plek is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Zo kunnen zij de zorg thuis vol blijven houden. Het gaat niet om acute opname in crisissituaties. Kortdurend verblijf is structureel, bijvoorbeeld één weekend in de maand.

Leveranciers hulpmiddelen

De gemeente heeft voor het leveren van hulpmiddelen een contract gesloten met Medipoint.