Zorgaanbieders Wmo met wie de gemeente een contract heeft

Als u van de gemeente een brief hebt gekregen dat u Wmo-ondersteuning krijgt, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. In het gesprek met de Wmo-consulent bepaalt u de zorgaanbieder. 

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding worden bij u thuis taken overgenomen die u zelf niet meer kunt uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om structuur aanbrengen in uw huishouden, post afhandelen en een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden.

Dagbesteding en dagopvang

Dagbesteding is speciaal bedoeld voor mensen tussen 18 en 67 jaar die niet gemakkelijk een baan vinden, omdat ze een beperking hebben. Dagbesteding moet leiden tot een passende vorm van meedoen in de maatschappij en waar mogelijk tot een (betaalde) baan of re-integratietraject. Dagopvang is bedoeld om anderen te ontmoeten en invulling te geven aan de dag. Het is ook bedoeld om mantelzorgers te ontlasten.

Leveranciers hulpmiddelen

De gemeente heeft voor het leveren van hulpmiddelen een contract gesloten met 2 leveranciers:

Bereikbaarheid Wmo-loket

Maandag t/m vrijdag
Tussen 08.30 en 12.30 uur

Telefoonnummer: (0318) 538 519