Verplichtingen bij een bijstandsuitkering

Vraagt u een bijstandsuitkering aan, of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u verplichtingen. Met duidelijke afspraken weet u precies wat u van ons kunt verwachten, en wat wij van u verwachten.

Wat doen wij

 • wij komen afspraken met u na
 • wij zijn beleefd tegen u
 • wij houden rekening met wat u kunt
 • wij vertrouwen op uw goede wil
 • wij zijn duidelijk over uw rechten en plichten

Wat doet u

 • u komt afspraken met ons na
 • u bent beleefd tegen ons
 • u maakt gebruik van wat u kan
 • u vertrouwt op onze professionaliteit
 • u bent eerlijk over uw situatie

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren, uw kennis en ervaring op niveau houden en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. De gemeente helpt, maar u doet het werk.

Aangeboden werk moet u accepteren. Ook:

 • als u het niet leuk vindt
 • als u er 3 uur voor moet reizen per dag
 • als u moet verhuizen
 • als het niet bij uw opleidingsniveau past

Als u niet in staat bent om te werken, bijvoorbeeld door medische klachten, kunt u tijdelijk ontheven worden van deze arbeidsverplichting. U moet dit zelf aangeven bij uw klantmanager. Mogelijk volgt een medisch onderzoek om te kijken in hoeverre u in staat bent om te werken. Ook alleenstaande ouders met een kind onder de 5 jaar kunnen een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen.

U bent het verplicht om mee te werken met de gemeente. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als de gemeente documenten opvraagt zoals bankafschriften.

Geef alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering door aan de gemeente via het online wijzigingsformulier. Het gaat om alle wijzigingen in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie. Geef ook wijzigingen in de situatie van uw partner aan ons door. 

Geef de volgende wijzigingen altijd aan de gemeente door:

 • U heeft werk gevonden 
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt of u opent een nieuwe rekening
 • Uw telefoonnummer of e-mailadres wijzigt
 • U gaat verhuizen of er komt iemand bij u wonen of gaat weg
 • Uw gezin verandert door geboorte of overlijden
 • Uw inkomen wijzigt door bijvoorbeeld pensioen of alimentatie
 • U heeft een erfenis gekregen
 • U heeft een huis of caravan gekocht of verkocht
 • U heeft een motorvoertuig (denk aan auto, motor of scooter) gekregen, gekocht of verkocht 
 • U gaat samenwonen, trouwen of scheiden

Geef ook alle andere wijzigingen door in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie. Als u twijfelt, bel dan een van onze inkomensmedewerkers via (0318) 538 538. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur.

Iedereen die een uitkering van de gemeente Veenendaal krijgt, is verplicht een tegenprestatie te leveren. Het gaat om een maatschappelijk nut­tige activiteit van tenminste 4 tot 8 uur per week. Bijvoorbeeld in de zorg, bij sport of vrijetijdsbesteding, in het natuurbeheer, op school of in de wijk.

U mag zelf kiezen wat u doet. In de vacaturebank van Veens staan veel mogelijkheden. De gemeente kan u ook helpen. Heeft u een activiteit - vrijwilligerswerk, mantelzorg en/of tegenprestatie - gevonden, geef dit dan door aan uw klantmanager.

U kunt vrijstelling van de tegenprestatie krijgen als u meer dan 4 uur per week parttime werkt, vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent. U moet hiervan wel bewijsstukken laten zien aan uw klantmanager.

Heeft u géén arbeidsverplichting of bent u (volledig) arbeidsongeschikt, dan vragen we geen tegenprestatie. Dit geldt ook voor deelnemers aan een intensief gemeentelijk re-integratietraject. Alle u denkt dat dit op u van toepassing is bespreek dit met uw klantmanager.

Uitlegfilm verplichtingen

Als u zich niet aan de afspraken houdt

Geeft u informatie onjuist of niet op tijd aan ons door? Dan kan het zijn dat u geen uitkering meer krijgt. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen en daar bovenop krijgt u een boete.

Komt u de plichten niet na? Dan kunt u tijdelijk een lagere of helemaal geen uitkering krijgen. Dit noemen wij een maatregel.