Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf?

Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskrediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Bbz aanvragen 

Kijk eerst of u voor Bbz in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl.  

Komt u in aanmerking voor de Bbz-regeling? Dan kunt u op maandag én vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen de Bbz-consulent van de gemeente Veenendaal via telefoonnummer (0318) 538 538. 

U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier voor de Bbz-regeling.

Hoe werkt het?

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt.

Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet.

Heeft u vóór 1 oktober al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden. Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 • De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend.
 • Uw vermogen telt niet mee.
 • De uitkering wordt direct toegekend als gift (een uitkering ‘om niet’).

Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de maanden oktober t/m december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee.

Wilt u vanaf januari 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaan wij een vermogenstoets doen. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:

 • of u recht heeft op een uitkering;
 • en of u deze als lening krijgt of als gift.

Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering aanvragen van 1 oktober tot en met 31 december 2021. U kunt dit aanvragen voor 1, 2 of maximaal 3 maanden. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor.

Voor de aanvraag geldt:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • In oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.


Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober en november als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen.

Ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekenen wij per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen.

Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomen van het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

Wat kunt u aanvragen? 

 • Bbz uitkering (maximaal € 1.541,00 per maand netto voor samenwonenden; maximaal € 1.078,70 voor alleenstaanden)
 • Bbz bedrijfskrediet 
 • IOAZ-uitkering  

De hoogte van een uitkering of krediet is afhankelijk van uw financiële situatie.