Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf?

Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskrediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Bbz aanvragen 

Kijk eerst of u voor Bbz in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl.  

Komt u in aanmerking voor de Bbz-regeling? Dan kunt u op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen de Bbz-consulent van de gemeente Veenendaal via telefoonnummer (0318) 538 538. 

U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier voor de Bbz-regeling.

Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekenen wij per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen.

Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomen van het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

Wat kunt u aanvragen? 

  • Bbz uitkering (maximaal € 1.708,08 per maand netto voor samenwonenden; maximaal € 1.195,66 voor alleenstaanden)
  • Bbz bedrijfskrediet 
  • IOAZ-uitkering  

De hoogte van een uitkering of krediet is afhankelijk van uw financiële situatie.