Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo)

Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Met de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

Tozo 3 is ingegaan op 1 oktober 2020 en loopt tot 1 april 2021. Met Tozo 3 kunt u een aanvullende uitkering en/of een lening voor uw bedrijfslasten aanvragen. U kunt sinds 1 februari 2021 met terugwerkende kracht Tozo aanvragen: per de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag indient.

Online Tozo aanvragen

Wat heeft u nodig bij het invullen

Wanneer bent u partners?

Het inkomen van uw partner telt bij Tozo mee voor het gezinsinkomen. Zit u, samen met het inkomen van uw partner boven het sociaal minimum? Dan kom u niet in aanmerking voor Tozo 3. U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, of
 • op hetzelfde adres woont en
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoogte sociaal minimum (vanaf 1 juli 2020)

Scroll de tabel om meer te zien
Gehuwden en samenwonenden
Leeftijd Maximum inkomen
Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34
1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98
Scroll de tabel om meer te zien
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Leeftijd Maximum inkomen
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1075,44
Van 18 tot 21 jaar € 265,49

Komt u in aanmerking?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op de website krijg ik tozo een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en of u wel of niet in aanmerking komt. 

Geef wijzigingen in uw situatie meteen door

Wijzigt er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld doordat u uw bedrijfsactiviteiten (deels) kunt hervatten.
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door via het online wijzigingsformulier als u: 

 • in loondienst gaat werken; 
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven; 
 • gaat samenwonen of scheiden; of 
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland. We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.