Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo)

Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Met de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

Het kabinet heeft een verlenging van de regeling aangekondigd: Tozo 2. Deze regeling duurt 4 maanden, wel gelden er aanvullende voorwaarden. Aanvragen kan tot en met 30 september 2020 en met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020.

Als u al een Tozo-uitkering voor de kosten van uw levensonderhoud ontvangt kunt u om een verlenging van deze uitkering vragen. Heeft u nog geen Tozo gehad? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Online Tozo2 aanvragen

Wat heeft u nodig bij het invullen

Heeft u een partner?

Afhankelijk van uw leefsituatie, dat wil zeggen alleenstaand of samenwonend/getrouwd, vullen wij uw inkomen aan. Heeft u een gezin en is het inkomen uit uw bedrijf en uit andere inkomsten van u en uw partner in totaal minder dan € 1.500 per maand? Dan vullen wij het ontbrekende bedrag aan. Voor alleenstaanden geldt dat het bedrijfsinkomen samen met eventuele andere inkomsten minder moet zijn dan  € 1.050 per maand. 

U bent partners als u: 

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of 
 • op hetzelfde adres woont en: 
 • samen een huishouden heeft; 
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent; 
 • samen een kind heeft; 
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of 
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

Komt u in aanmerking?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op de website krijg ik tozo een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en of u wel of niet in aanmerking komt. 

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een verlenging van de overbruggingsuitkering die uw (gezins)inkomen tot uiterlijk 30 september aanvult tot het sociaal minimum; of
 • een overbruggingsuitkering die uw gezinsinkomen tot uiterlijk 30 september aanvult tot het sociaal minimum; en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Geef wijzigingen in uw situatie meteen door

Wijzigt er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld doordat u uw bedrijfsactiviteiten (deels) kunt hervatten.
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door via het online wijzigingsformulier als u: 

 • in loondienst gaat werken; 
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven; 
 • gaat samenwonen of scheiden; of 
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland. We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.