Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo)

Tozo 5 vanaf 1 juli

De Tozo is per 1 juli verlengd tot en met 30 september 2021. 

Door de maatregelen tegen het Coronavirus missen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Met de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. De gemeente Veenendaal voert de regeling uit voor zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

Verlenging regeling Tozo (Tozo 5)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft een vervolg: Tozo 5. Als u gebruik heeft gemaakt van de uitkering Tozo 4 kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw, de Tozo-uitkering verlengen. Ook als u nog geen gebruik hebt gemaakt van Tozo kunt u ondersteuning aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Tozo 5 loopt vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Online Tozo aanvragen

Wat heeft u nodig bij het invullen

Wanneer bent u partners?

Het inkomen van uw partner telt bij Tozo mee voor het gezinsinkomen. Zit u, samen met het inkomen van uw partner boven het sociaal minimum? Dan kom u niet in aanmerking voor Tozo 5. U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, of
 • op hetzelfde adres woont en
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoogte sociaal minimum

Scroll de tabel om meer te zien
Gehuwden en samenwonenden
Leeftijd Maximum inkomen
Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541-
1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58
Scroll de tabel om meer te zien
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Leeftijd Maximum inkomen
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70 Van 18
tot 21 jaar € 266,29

Komt u in aanmerking?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op de website krijg ik tozo een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en of u wel of niet in aanmerking komt. 

Geef wijzigingen in uw situatie meteen door

Wijzigt er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld doordat u uw bedrijfsactiviteiten (deels) kunt hervatten.
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door via het online wijzigingsformulier als u: 

 • in loondienst gaat werken; 
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven; 
 • gaat samenwonen of scheiden; of 
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland. We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.