Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke woonkosten, zoals huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit, niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. TONK is een bedrag dat u maar 1 keer kunt aanvragen bij de gemeente van 1 januari 2021 (met terugwerkende kracht) tot 1 oktober 2021.

TONK is aan te vragen door inwoners van Veenendaal, Renswoude en Rhenen. 

Online TONK aanvragen

Welke bijlagen moet u bijvoegen bij de aanvraag

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs); 
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende TONK gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling); 
 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 (zoals loon- of uitkeringsspecificatie, een uitgebreide specificatie van uw omzet en bedrijfslasten en voor zover mogelijk bewijsstukken hiervan, etc.); 
 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2021 (zoals loon- of uitkeringsspecificatie, een uitgebreide specificatie van uw omzet en bedrijfslasten en voor zover mogelijk bewijsstukken hiervan, etc.); 
 • (Financieel) jaaroverzicht van al uw bank- en spaarrekeningen waarop het saldo van de rekeningnummers staat genoteerd van 31 december 2020; 
 • Bewijsstuk(en) van uw noodzakelijke kosten waarvoor u een TONK-uitkering aanvraagt van de maand januari 2021 (zoals een bankafschrift waaruit de hoogte van uw huur/hypotheek, servicekosten en energiekosten blijken);  
 • Beschikking huurtoeslag of ander bewijsstuk waaruit de hoogte van uw huurtoeslag blijkt (indien van toepassing);
 • Partnerverklaring (pdf, 36 KB) (indien u een partner heeft). 

Wanneer komt u in aanmerking voor TONK

 • De inkomsten van u en uw partner waren in januari 2021 in ieder geval 25% lager dan in januari 2020. 
 • Uw inkomsten zijn gedaald door de coronamaatregelen.
 • Uw vermogen op 1 januari 2021 was minder dan € 15.590,- voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders. Dit bedrag is € 9.295,- voor een alleenstaande. Spaargeld voor pensioen of arbeidsongeschiktheid, bankrekeningen van de onderneming of vermogen dat ‘vast’ zit (bijvoorbeeld in een woning) telt niet mee

Wat valt onder inkomsten?

Het gaat om het geld dat u en uw eventuele partner samen per maand verdienen; netto inkomsten uit:

 • Salaris
 • Uitkeringen
 • Partner en/of kinderalimentatie
 • Uit een onderneming
 • Als zelfstandige
 • Uit verhuur

Wat valt onder vermogen?

Onder vermogen valt alle direct beschikbare geldmiddelen:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen (geen bedrijfsrekening);
 • cryptocurrency (zoals bitcoins);
 • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Wie kan TONK aanvragen?

TONK is er om iedereen te helpen die niet in aanmerking kwam voor eerdere steunmaatregelen of die ondanks ander regelingen nog steeds te weinig inkomsten hebben om woonkosten te betalen. Het gaat om:

 • ondernemers 
 • werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt
 • zelfstandigen die door de coronamaatregelen minder of geen opdrachten hebben

Hoe wordt de hoogte van het bedrag dat u krijgt bepaald?

De gemeente kijkt naar uw inkomen en naar de noodzakelijke woonkosten die u maandelijks heeft. Op basis van het percentage krijgt u de ‘lage TONK’ van € 2.250,- of de ‘hoge TONK’ van € 3.000,-.