Starterslening aanvragen

Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan helpen we u met de Starterslening.

U kunt tot en met 2 december een aanvraag voor een starterslening 2019 indienen via . Aanvragen die na 2 december binnen komen, worden vanaf 6 januari 2020 in behandeling genomen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Veenendaal. Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een eerste koopwoning in de gemeente Veenendaal;
 • U heeft een volledige, getekende voorlopige koopovereenkomst;
 • De hypotheek en de starterslening moeten onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden zijn verstrekt;
 • U mag geen gebruik maken van andere kortingsregelingen;
 • U bent niet ouder dan 40 jaar;
 • Alle kosten voor de koop van uw huis (verwervingskosten) mogen niet hoger zijn dan de actuele NGH norm (Nationale Hypotheek Garantie)
 • De hoogte van de lening mag niet meer zijn dan 20% van de verwervingskosten (hypotheek en bijkomende kosten) en maximaal € 35.000,00.

De starterslening is de eerste drie jaren renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen, behalve als uw inkomen te laag is.

Hoe verloopt de aanvraag

 1. Bij de makelaar ondertekent u de koopovereenkomst.
 2. U stuurt PDF-bestanden van de getekende koopovereenkomst en een kopie van uw geldige ID bewijs naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl.
 3. De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en informeert u daarover. Als u voldoet krijgt u een beschikking met een digitale aanvraag voor de SVn starterslening.
 4. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u met alle andere documenten naar SVn. Op basis hiervan bepalen zij of u een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. SVn handelt uw aanvraag verder af.