Starterslening aanvragen

Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan helpen we u met de Starterslening.

In aanmerking komen voor een Starterslening

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Veenendaal. Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een eerste koopwoning en de koopwoning staat in de gemeente Veenendaal
 • U heeft een volledige, getekende voorlopige koopovereenkomst
 • De hypotheek en de starterslening zijn onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden verstrekt
 • U maakt geen gebruik van andere kortingsregelingen
 • U bent niet ouder dan 40 jaar
 • De totale kosten voor de koop van uw huis (verwervingskosten) zijn niet hoger dan de actuele NHG-norm (Nationale Hypotheek Garantie)
 • De hoogte van de lening is niet meer dan 20% van de verwervingskosten (hypotheek en bijkomende kosten) en maximaal € 35.000,-.

De starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen, behalve als uw inkomen te laag is.

Hoe verloopt de aanvraag?

 1. U ondertekent de koopovereenkomst bij de makelaar
 2. U stuurt PDF-bestanden van de getekende koopovereenkomst en een kopie van uw geldige ID bewijs naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl
 3. De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en informeert u daarover. Als u voldoet, krijgt u een beschikking met een digitale aanvraag voor de starterslening bij het Stimuleringsfonds Huisvesting Nederland (SVn)
 4. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u met alle andere documenten naar SVn. Op basis hiervan bepalen zij of u een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. SVn handelt uw aanvraag verder af.