Starterslening aanvragen

Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan helpen we u met de Starterslening.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Veenendaal. Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een eerste koopwoning en de koopwoning moet staan in de gemeente Veenendaal;
 • U heeft een volledige, getekende voorlopige koopovereenkomst;
 • De hypotheek en de starterslening moeten onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden zijn verstrekt;
 • U mag geen gebruik maken van andere kortingsregelingen;
 • U bent niet ouder dan 40 jaar;
 • Alle kosten voor de koop van uw huis (verwervingskosten) mogen niet hoger zijn dan de actuele NHG-norm (Nationale Hypotheek Garantie)
 • De hoogte van de lening mag niet meer zijn dan 20% van de verwervingskosten (hypotheek en bijkomende kosten) en maximaal € 35.000,00.

De starterslening is de eerste drie jaren renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen, behalve als uw inkomen te laag is.

Hoe verloopt de aanvraag

 1. Bij de makelaar ondertekent u de koopovereenkomst.
 2. U stuurt PDF-bestanden van de getekende koopovereenkomst en een kopie van uw geldige ID bewijs naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl.
 3. De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en informeert u daarover. Als u voldoet krijgt u een beschikking met een digitale aanvraag voor de SVn starterslening.
 4. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u met alle andere documenten naar SVn. Op basis hiervan bepalen zij of u een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. SVn handelt uw aanvraag verder af.