Persoonsgebonden budget voor Wmo bespreken

De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders voor Wmo-ondersteuning. Als u uw eigen zorg wilt regelen, bespreekt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB) met een medewerker van het Wmo-loket.

Hoe werkt de aanvraag van een pgb?

U kunt niet zomaar een pgb vragen. U moet kunnen uitleggen waarom de zorgaanbieders van de gemeente niet geschikt zijn in uw situatie.

Blijkt uit het gesprek met de Wmo-consulent dat een pgb voor u de beste oplossing is, dan moet u een budgetplan opstellen. In het budgetplan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welk tarief.

Met uw zorgverleners moet u vervolgens een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de SVB. De SVB betaalt uw rekeningen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten.

Hoe hoog is een pgb?

Er zijn 2 soorten pgb's:

  • professionele ondersteuning (zorgverlener)
  • niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren).

Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.

Pgb voor hulpmiddelen

Wilt u een hulpmiddel (bijvoorbeeld scootmobiel) kopen van een pgb. Dan krijgt u een bedrag dat de gemeente ook betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel duurder dan de pgb-vergoeding? Dan betaalt u de extra kosten zelf.

De gemeente betaalt het pgb voor hulpmiddelen rechtstreeks aan u uit.

SVB betaalt uw facturen

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaalt de rekeningen van uw zorgverleners. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Stuur daarom de declaraties (bijvoorbeeld een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag) aan de SVB. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.