Ondersteuning voor schoonmaken aanvragen

Kunt u niet of moeilijk zelfstandig uw huis schoonhouden en de was doen? Dan komt u misschien in aanmerking voor schoonmaakondersteuning. Dit vraagt u aan via de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.

Veranderingen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2020 betaalt u € 19,00 per maand voor schoonmaakondersteuning. Dit heet het abonnementstarief. Heeft u een laag inkomen? Stap dan voor 31 december over op de Garant Verzorgd zorgverzekering. U krijgt het abonnementstarief dan volledig terug. 

U mag zelf een aanbieder kiezen uit de lijst. Deze aanbieder maakt een afspraak met u en beoordeelt of u schoonmaakondersteuning krijgt. De gemeente heeft een contract met de volgende aanbieders:

Wat betaalt u voor schoonmaakondersteuning

U betaalt voor de hulp van een aanbieder van de gemeente: maximaal € 10,00 per uur voor maximaal 12 uur in een periode van 4 weken.

Heeft u meer uren nodig of heeft u zelf een aanbieder gevonden, dan moet u de kosten zelf betalen.

Gedeeltelijke teruggave klanttarief schoonmaakondersteuning

Heeft u via de Wmo schoonmaakondersteuning en een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsniveau)? Dan krijgt u misschien een deel van de kosten terug via een speciale regeling. U kunt de regeling aanvragen via Bureau Minimaregelingen.

Overzicht gedeeltelijke teruggave klanttarief
percentage bijstandsnorm klanttarief per uur
tot 110% 0,00
110 - 120% 2,00
120 - 130% 4,00