Ondersteuning jeugdhulp

Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien, dan kunt u contact opnemen met het CJG. Samen met een professional bespreekt u wat de beste oplossing is.

Neem contact op met CJG Veenendaal

De gemeente heeft contracten met veel zorgaanbieders die uw kind kunnen helpen. Wilt u de zorg zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp, bespreek dit dan met een medewerker van het CJG. Deze medewerker beoordeelt of een pgb in uw situatie echt nodig is en of u het pgb kunt beheren. U krijgt hierover een brief.

Hoogte pgb jeugdhulp

Er zijn 2 soorten pgb's:

  • professionele ondersteuning (zorgverlener)
  • niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren).

Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.

SVB betaalt uw facturen

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaalt de rekeningen van uw zorgverleners. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Stuur daarom de declaraties (bijvoorbeeld een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag) aan de SVB. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.