Leerlingenvervoer aanvragen

De gemeente Veenendaal heeft voor leerlingen verschillende mogelijkheden voor vervoer van en naar school. Dit noemen we leerlingenvervoer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Lees deze eerst door, voordat u een aanvraag indient.

Stap 1: Voorwaarden voor het aanvragen van een vergoeding

Afstand naar school

De gemeente kijkt naar de afstand van uw huis tot de school. U krijgt mogelijk een vergoeding als de kortste route volgens de ANWB-routeplanner groter is dan:

 • 6 kilometer naar een basisschool (BO)
 • 4 kilometer naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • 4 kilometer naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)
 • 2 kilometer naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

De school waar uw kind naar toe gaat moet de dichtstbijzijnde school zijn van het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft. 

Als uw kind op regulier voortgezet onderwijs zit

Zit uw kind op het reguliere voortgezet onderwijs? Dan krijgt u alleen een vergoeding als uw kind een beperking heeft, waardoor het kind met aangepast vervoer naar school moet worden gebracht. 

Stap 2: vergoeding aanvragen

Vraag online een vergoeding leerlingenvervoer aan. Voor ieder schooljaar moet u opnieuw een aanvraag indienen. 

Vraag online leerlingenvervoer aan

U moet inloggen met DigiD

Bijlagen die u mogelijk moet meesturen

 • Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4) bij een eerste aanvraag of als uw kind naar een andere (V)SO school gaat.
 • Een kopie van het Zorgarrangement voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2) bij een eerste aanvraag of als uw kind naar een andere (V)SO school gaat.
 • Inkomensverklaring(en) 2020 van u en uw eventuele partner. Dit is allleen nodig als uw kind naar een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) gaat en uw verzamelinkomen over 2020 lager is dan €27.900,-. De verklaring kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Bij aangepast vervoer: een vervoersadvies van de school bij een eerste aanvraag of als uw kind naar een andere (V)SO school gaat. 

Stap 3: Beoordeling van uw aanvraag

De gemeente beoordeelt of u een vergoeding krijgt en of aangepast groepsvervoer nodig is.

 1. Wij kijken altijd eerst of uw kind zelfstandig kan reizen met de fiets of met het openbaar vervoer, of dat u uw kind kunt begeleiden of zelf naar school kunt brengen.
 2. Kan uw kind nog niet zelfstandig reizen, maar kan uw kind dit wel leren? Dan verwachten wij dat u ervoor zorgt dat uw kind dit leert. De gemeente kan u daarbij helpen. Voor de vervoerskosten die u maakt, kunt u een vergoeding krijgen.
 3. Heeft uw kind een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap en kan het daardoor niet zelfstandig naar school? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Soms laten wij een onafhankelijke arts bekijken of uw kind toch gebruik kan maken van het openbaar vervoer (al dan niet met een begeleider).

Een vergoeding voor het leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar school en van school naar huis. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Eigen bijdrage schooljaar 2022-2023

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) gaat;
 • en uw verzamelinkomen over 2020 hoger is dan €27.900,-.

In de beschikking leest u hoe u de eigen bijdrage betaalt.

Wettelijke eigen bijdrage
Soort school Eigen bijdrage
naar speciaal basisonderwijs €436,-
naar basisonderwijs €715,-

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets, bijvoorbeeld uw adres, bankrekeningnummer of gaat uw kind stage lopen? Of wilt u het vervoer van uw kind stopzetten bij een verhuizing of na het eindexamen? Geef dit door via het wijzigingsformulier. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.