Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een geldbedrag voor mensen die lange tijd een laag inkomen en weinig vermogen hebben. De toeslag vraagt u aan bij de gemeente. Bekijk welke situatie voor u geldt, wat de voorwaarden zijn en wat u kunt doen om IIT aan te vragen.

Situatie 1

U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet en heeft eerder IIT gekregen.

Situatie 2

U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet en vraagt voor het eerst IIT aan.

Situatie 3

U ontvangt geen uitkering op grond van de Participatiewet en heeft eerder IIT gekregen.

Situatie 4

U ontvangt geen uitkering op grond van de Participatiewet en vraagt voor het eerst IIT aan.

Hoogte individuele inkomenstoeslag per jaar
Soort huishouden Bedrag
Alleenstaand € 368,00
Alleenstaande ouder € 473,00
Echtpaar € 526,00
Per inwonend kind 0 tot 18 jaar € 106,00