Eigen bijdrage berekenen voor Wmo-voorzieningen

Voor de ondersteuning die de gemeente biedt, betaalt u meestal een deel zelf. Hoeveel u zelf betaalt, ziet u in de rekenmodule van het CAK.

Bereken uw eigen bijdrage via CAK

Gaat het om een voorziening voor een kind of een rolstoel, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Past u de woning aan voor uw kind, dan betaalt u wel een eigen bijdrage.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage is gebaseerd op de kosten van de voorziening of het hulpmiddel. In de beschikking staat hoe hoog die kosten zijn.

Het CAK (het Centraal Administratie Kantoor) stelt voor de gemeente uw maximale bijdrage per vier weken (periodebijdrage) vast. Daarbij kijken ze naar:

  • uw inkomen
  • vermogen
  • uw leeftijd
  • de samenstelling van uw huishouden

U ontvangt een brief van het CAK waarin staat wat uw eigen bijdrage is. Ookal ontvangt u meer zorg (of voorzieningen), u betaalt nooit meer dan het vastgestelde bedrag. U krijgt elke 4 weken een factuur van het CAK.

Voor een aantal voorzieningen geldt naast een eigen bijdrage voor de aanschaf een eigen bijdrage voor onderhoud. De gemeente betaalt in dit soort gevallen namelijk onderhoudskosten. Ook hier geldt: u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage

  • Bruikleen: Als u een vervoers- of woonvoorziening in bruikleen via de gemeente heeft, betaalt u de eigen bijdrage zolang u de voorziening gebruikt.
  • Persoonsgebonden budget: U betaalt over de kosten van de aanschaf voor deze voorziening gedurende 3 jaar (39 periodes van 4 weken) een eigen bijdrage. Is het persoonsgebonden budget bedoeld voor onderhoud aan deze voorzieningen, dan betaalt u 7 jaar (91 periodes van 4 weken) een eigen bijdrage.

Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen

Heeft u een laag inkomen (op of net boven bijstandsniveau), dan kunt u de eigen bijdrage declareren via de collectieve aanvullende verzekering (Garant Verzekering van Menzis). U krijgt maximaal € 400,- per jaar terug.

Heeft u deze verzekering van Menzis niet? Dan kunt u tegemoetkoming digitaal aanvragen via bureau Minimaregelingen of telefonisch via 088 - 20 30 650.